Regulamin

Regulamin

 

§ 1. Strony transakcji

1. Internetowy sklep “planet-of-mushrooms.com” znajduje się pod adresami:http://www.planet-of-mushrooms.com/gdzie prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa asortymentu pomocnego w mykologii.

2. Stroną dokonującą zakupów w “planet-of-mushrooms.com” może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie “www.planet-of-mushrooms.com” jest firma UiTeH, NIP: 797 164 32 24, REGON: 141455576 z siedzibą w: Zbyszewska 17, 05-600 Grójec będąca właścicielem wyżej wymienionej strony, zwana dalej SKLEPEM.

 

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie http://www.planet-of-mushrooms.com/ w chwili składania zamówienia np. worki autoklawowe, trociny, perlit, wermikulit, suchy obornik, pojemniki polipropylenowe, pompki akwariowe, terraria, zarodniki grzybów, ziarno żyta, sieczka słomy, mąka z brązowego ryżu, sprzęt laboratoryjny, filtry H.E.P.A, filtry na słoiki itp., grzybnia do recyklingu pni drzewnych

2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów, w tym do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.

3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie http://www.planet-of-mushrooms.com/ wyrażone są w euro lub w złotych polskich i dolarach (możliwośc wyboru waluty) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

§ 3. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w SKLEPIE planet-of-mushrooms.com obdywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie NABYWCA akceptuje warunki niniejszego Regulaminu

2. Produkty przedstawione na stronie http://www.planet-of-mushrooms.com/ nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronach SKLEPU “planet-of-mushrooms”, poprzez wysłanie zamówienia e-mailem bądź wysłania zamówienia listem poleconym czy zwykłym.

4. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże NABYWCĘ.

5. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

6. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 

§ 4. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana: – przelewem na nasze konto w mbank – kartą kredytową czy płatniczą używając systemu paypal, Paynow, Western Union.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP informuje o tym Nabywcę

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.

3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.

4. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.

5. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane za zwrotem wpłaconej przez NABYWCĘ kwoty.

6. Wszystkie produkty wysyłane są do NABYWCY niezwłocznie po dokonaniu przedpłaty. Niektóre produkty wymagają przygotowania, co wydłuża czas oczekiwania na wysyłkę. Przy opisie produktu jest informacja o czasie potrzebnym do przygotowania wysyłki. Akceptujemy płatności paypal oraz przelewy bankowe, a także płatności kartą przez system Paynow, PayU, Western Union

 

§ 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie całego świata. W dniu wydania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej

2. Przesyłki krajowe wysyłamy Pocztą Polską, inPost (paczkomaty), Firmy kurierskie.

3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.

4. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.

5. Orientacyjne wartości opłat za przesyłki przedstawia tabela opłat. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika Działu Realizacji.

6. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia.

7. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.

8. NABYWCA zobowiązany jest zbadać stan przesyłki oraz sprawdzić zawartość przesyłki w chwili doręczenia. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, takie jak: wgniecenia, naruszenie zamknięcia, rozerwanie lub inne mogące świadczyć o naruszeniu przesyłki, NABYWCA jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W razie niespisania protokołu domniemuje się, że zamówienie zostało dostarczone w stanie nienaruszonym.

9, Czas dostarczania przesyłki może zostać przedłużony z powodów poza kontrolą sklepu. Jeśli dostawa przesyłki jest opóźniona, nabywca powinien niezwłocznie powiadomić sklep o tym fakcie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostarczaniu przesyłki spowodowanej przez firmy usługowe.

 

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA zgłasza do działu reklamacji na adres: planet-of-mushrooms@protonmail.com..

2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 10 niniejszego Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej “Protokołu uszkodzeń”. Reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził w momencie dostawy protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 9 niniejszego Regulaminu.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) NABYWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Punkt nie dotyczy Grow Kitów i substratów sterylizowanych. Gdyż są to produkty przygotowane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi. Produkty te nie nadają się do długoterminowego przechowywania.

4. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinien zostać wysłany na adres podany przez SKLEP.

5. W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu towaru cena sprzedaży, pomniejszona o ewentualne koszty wymienione w pkt. 6, 7, 8 i 9, zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.”

6. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. SKLEP ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.

7. SKLEP przyjmie zwrot produktów pakowanych w pudełka ozdobne, jeżeli zostało zachowane oryginalne opakowanie, bez śladów uszkodzeń takich jak: ślady taśmy klejącej, zadrapania, bez uszkodzeń styropianu lub innych wypełnień opakowania, z kompletem oryginalnie zapakowanych akcesoriów oraz z wszystkimi dokumentami.

8. Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport, lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 40%.

9. Jeśli do towaru były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży (np. skalpele, sterylnie zapakowane przedmioty itp. zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.

10. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY.

11. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie http://www.planet-of-mushrooms.com/,

2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres sklepu planet-of-mushrooms@protonmail.com w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie... .

3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez SKLEP. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo kontroli swoich danych osobowych i kasowania ich w dowolnym momencie.

6. Zarodniki grzybów enteogennych, np. Cubensis, Azurescens, Cyanescens służą wyłącznie do obserwacji mikroskopowych i badań mikrobiologicznych.

Nasze produkty są legalne, jednak uprawa tego gatunku jest w wielu krajach nielegalna. Przed złożeniem zamówienia sprawdź lokalne przepisy.

Gotowe zestawy (zestawy Cubensis Grow) służą wyłącznie do obserwacji pod mikroskopem.

Kupując ten produkt (zestaw Cubensis Grow) oświadczasz, że nie będziesz używać tego produktu do uprawy grzybów enteogennych (Cubensis, Azurescens, Cyanescens itp.)

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia!

7) Nasze produkty są legalne, ale uprawa tego gatunku jest nielegalna w wielu krajach

Produkty z działu „Podłoża sterylizowane” są przygotowywane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi.

Czas realizacji: ok. 2 tygodnie! Produkt nadaje się tylko do uprawy grzybów jadalnych!

8. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy będącej właścicielem SKLEP’u.

9. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10). Zgadzając się z naszym regulaminem akceptujesz naszą politykę